Print Friendly, PDF & Email

En pioner på Ishavet – Magnus Giæver beretter

Aft. 5.3 -1936

En av våre pionerer i Ishavet, dis­ponent Magnus K. Giæver, som for endel år siden forlot sitt begivenhets­rike virke i de nordlige strøk og drog sydpå til Oslo for å pleie vinen, som importør av den edle druesaft fra var­mere strøk, runder i dag 60-årspelen. Vi minner  om at hr. Giæver var den før­ste nordpå som systematisk utrustet jaktekspedisjoner til Ishavet. Under sitt virke reddet han også nogen dan­sker på Grønland, et stykke arbeide som den danske stat belønnet med en solid sølvmedalje. Vi har hatt en jubileumsprat med hr. Giæver, og det er ikke så helt lite han har rukket å få med under sitt virke nordpå.

Magnus Giæver

– De har jo hatt med flere av de mest kjent polarekspedisjoner å gjøre?

– Ja, i 1880-årene og utover eiet jeg selfangerne «Laura» og «Fridtjof», som jeg bare leide ut til videnskapelige polarekspedisjoner og til jaktferder. Tre ganger var «Fridtjof» nordover med den amerikanske journalist Wellmanns luftskibsekspedisjon. Senere hadde jeg også svensken Kolthoffs Grønlandsekspedisjon, en undsetningsekspedisjon for den norske stat i 1901 – flere folk blev den gang berget – og i 1902 blev «Fridtjof» leid av den svenske stat til en undsetningsekspedisjon sydpå efter Nordenskiöld. Ellers blev mine fartøier brukt av Baldwin-Ziegler og Fiala-Ziegler, begge amerikanske ekspedisjoner til Franz Josefs Land. I 1904 blev jeg invitert med på undsetningsekspedisjonen efter Fiala, og da fikk jeg ideen til å utruste jaktekspedisjoner – de første forsøk som blev gjort her hjem­me i den retning. Senere laget jeg da slike ekspedisjoner for rike amerika­nere, tyskere, østerrikere og fransk­menn. Delvis for enkeltpersoner som tok med sine venner, og delvis turer, hvor jeg samlet flere «løse» deltagere til turer som gikk til Spitsbergen, Jan Mayen, Novaja Semlja og Grønland. Selv var jeg også et år på Jan Mayen omkring århundreskiftet, og vi lette da efter mulige spor efter Andrée, men fant da ikke annet enn et svært, gam­melt skrog og skrotten av en ilanddre­vet blåhval.

– Hvad kan der gjøres ut av Jan Mayen?

– For tiden er det jo sørgelige havneforhold der oppe, og de er vel ikke så lette å ordne i det hele tatt men hvis man kunde få anlegg så kraftig bygget at de holder for isen, så vilde det jo være en stor vining for ishavs­flåten. Det har sine vanskeligheter, for når isen kommer settende, tar den nesten alt på sin vei.

– De har naturligvis vært ute for mange underlige ting i polartraktene?

– Ja, blandt annet i 1897, da vi lå borte på Grønland med «Laura» og skulde hjem igjen. Vi blev da sittende fast i isen i tre uker og begynte å drive inn mot land, mot den sørgelig berømte Liverpool kyst, hvor flere fartøier har gått til grunne. Vi gikk og håbet på storm som skulde brekke op isen. Så plutselig en dag opdaget vi en større åpning i isen 500 meter fra skuten, og som ved et trylleslag åpnet det sig en sprekk i isen rett for «Laura»s baug. Vi satte fart på for å komme oss ut. Da vi hadde fire utlendinger ombord, og vi regnet med at deres pårørende vilde bli engstelige, skyndte vi på så meget vi kunde. Da vi blev så lenge borte, var min annen skute – «Fridt­jof» – i mellemtiden sendt ut til undsetning, og som mannskap der ombord meldte det sig flere skippere som hadde sine pårørende ombord i «Laura». Om bord hos oss led vi ingen overlast, selv om vi måtte begynne å husholdere med forskjellige ting – vi visste jo ikke om vi måtte bli liggende der et års tid. Vi kom oss omsider ut, og da vi ende­lig kom hjem, fikk vi en fryktelig nyhet å høre: «Fridtjof» hadde på overreisen fått adskillig vannskade, og der blev da holdt skibsråd ombord for å avgjøre hvad man skulde foreta sig. Det ble besluttet å gå til Island for å reparere, men da skuten nærmet sig og kysten, kom den ut for et fryktelig snefokk, og i snetykket sendte fartøiet ut på grunn og blev knust i fjæra. Av de atten ombordværende druknet de syt­ten. Denne redselsfulle ulykke vakte voldsom opsikt den gangen, og våre fire utlendinger ombord i «Laura» skjenket de eftertatte 20000 kroner, og dessuten blev det samlet inn en hel del penger for øvrig. Da krigen kom, solgte jeg mine skib – jeg hadde i mellemtiden også kjøpt en engelsk yacht «Minerva», som forliste for den nye rederen på Spitsbergen, og «Laura» så sine siste dager på Bjørnøya.

– Hvordan var Wellmann?

  – Hundre procent amerikaner og er journalist. Han hadde bl.a. til sitt luftskib «Amerika» laget en slange, som skulde tjene til proviantrum og som blev hengt under luftskibet. Han kom ikke mange kilometerne under sitt siste forsøk på å flyve til polen, og blev da reddet av Isachsens ekspedisjon. Han tok også med sig en motorslede. Forhjulet dannet en stor trommel med pigger, og disse skulde så gripe fast i isen, og motorsleden på den måten kravle bortover. Jeg så til Wellmann at den motorsleden vilde han ikke få nogen glede av. Han var for starten oppe på Jarenvannet og prøvet sleden, men det var bare noget lapp­verk. Han tok den riktignok med sig, men den kunde ikke brukes i polar­isen.

– Hvad sier De som ekspert om vårt ishavsfolk?

– Jeg hadde flere strålende karer som skippere, bl.a. den meget kjente Johan Kjeldsen. Jens Olen er jo også et godt navn i ishavsverden. Li­keledes Ingvald Svendsen, som er en staut og solid kar. Det er meget uforferdede folk. Jens Olsen gjorde sin lykke for mange år siden, da han på Grønland reddet grev Kostersitz og hans frue. Han fikk 20000 mark for redningen og anskaffet sig da et eget fartøi.

– Fangsten den gang og nu?

– Radioen har jo hjulpet fangst­flåten uhyre meget. Det er ikke den fare forbundet med fangstlivet idag som i gamle dager – man kan jo ofte få en håndsrekning i et knipetak. Før i tiden kunde vi dra rundt i Ishavet i ti uker eller mere uten å se så meget som snurten av en båt eller høre no­get som helst fra utenverdenen. Det hendte jo av og til at vi kom ut for kinkige situasjoner.  En gang i Grønland blev vårt fartøi skrudd slik op på isen at vi kunde gå under akter­enden. En annen gang knekket vi rorstammen som var ca. ½ meter tykk. Vi måtte inn til Spitsbergen for å finne noget drivtømmer å reparere med. Det gikk bra en stund, vi kom så bort til Grønland og blev liggende i et basseng i isen. Der kom en liten knert av en is omtrent så stor som dette værelset seilende forbi akterenden, og folkene var i sving for å berge roret. Det gikk bra tre ganger, men den fjerde gan­gen tok isen roret.

– Spennende isbjørnjakter har del vet heller ikke været nogen mangel på?

– En gang tar en av mine folk – en riktig røslig kar – ille ute. Vi lå i isen

Og skulde ha fanget et par isbjørnunger. Moren voktet vel på sine kjæledegger, og min mann forsøkte å få dem ut i vannet, hvor de er lettere å fange. Han fyrte av et par skremmeskudd, men binnent brød sig ikke noget om levenet. Plutselig ser vi – på god avstand –  at binnen går til angrep på mannen, men han holder på å skulle fyre av ett tredje skudd like mot henne. Patronen setter sig i beknip, og dermed blir det slagsmål mellem de to. Jeg sier da til dr. Engelsen – han nede i Horten – at han skulde fly ut på isen og forsøke å skyte binnen. Han langer avgårde. Det gikk nogen spennende minuter, og det så ut til at binnen skulde få overtaket. Mannen slo dyret med geværkolben, men det nyttet lite. Endelig kom dr. Engelsen dyret slik på skuddhold at han greide å felle den. Det viste sig efterpå at geværkolben bar merker efter bitt og klør.