Print Friendly, PDF & Email

En kirkelig anneksjon

Det apostoliske vikariat for Norge og Spitsbergen
(Vestfinnmarken 7/4 1914)

Vi er sat istand til at meddele et interessant dokument, som på en for vort land ikke ubehagelig måte berører Norges i den senere tid hyppige omtalte forhold til Spitsbergen. Det viser nemlig, at efter den anskuelse, som er gjort gjældende av den katolske kirkes øverste styre, står intet andet land Spitsbergen politisk, økono­misk og kulturelt nærmere end Norge.

Spitsbergen har merkelig nok helt til vore dage også av den katolske kirke, som ellers ikke lar noget landområde uten til­knytning til et kirkelig forvaltningsdistrikt, været anset som terra nullius. Men siden øerne nu er begyndt at bli bebodde, blev en sådan tilknytning i kirkens øine en bydende nødvendighet. Og nu har den pavelige stol for en tid siden besluttet, at Spitsbergen i kirkelig henseende skal utgjøre en del av det apostoliske vikariat for Norge, som fra nu av skal hete: Det apostoliske vikariat for Norge og Spitsbergen. Det er heller ikke uten interesse at se i vedkommende dekret, at også den apostoliske vikarius for Sverige, biskop dr. Bitter deler den opfatning, at Spitsbergen måtte til­knyttes det apostoliske vikariat for Norge.

Dekretet har følgende ordlyd:

”De i nord beliggende øer som danner den øgruppe der jevnlig kaldes Spitsbergen og før i tiden var ubebodde, ja enddog ansåes for ubeboelige, er i disse sidste år begyndt at bli besøkt regelmæssig av mange folk fra alle kanter, især fra Rusland, Danmark, Sverige og fremfor alt fra Norge. De kommer enten som turister eller for der ut drive fiske eller jagt eller i det øiemed at udvinde de mineraler, som mange steder forefindes i disse øers skjød. Ja der gives ikke så få, som har opslåt fast bopæl for sig og sine familier i denne øgruppe. Forat der nu på nogen måte bæres omsorg for de der ankommende eller bosattes åndelige behov og forat evangeliet også kan forkyndes for alle i disse så afsi­des liggende egne, har de høiærværdigste medlemmer av den hl. kongregation for kristendom­mens utbredelse i sin generalforsamling av 26. mai f. a. drøftet hvad hr. høiærværdighet, Johannes Baptist Olav Fallize, apostolisk vikarius for Norge nylig har fore­lagt denne hl. kongregation angående hine egnes såvel religiøse som politiske og økonomiske for­hold. Efter moden overveielse av alle disse forhold og med hensyn på hvad den svenske apostoliske vikarius for Sverige, har foreslåt denne hl. kongregation, har kongregationens fædre uttall sig der­hen, at øgruppen kaldt Spitsber­gen skal forenes med det aposto­liske vikariat for Norge som utgjørende en integrerende del av et og samme vikariat, hvilket fra nu av skal hete: ”Apostolisk vikariat for Norge og Spitsbergen“.

– Dette forslag av de høiærværdigste fædre blev i audiensen av 26, i samme måned forelagt for hs. hellighet pave Pins X av un­dertegnede sekretær for denne hl. kongregation og i alle sine dele godkjendt og stadfestet av hs. hellighet, som forordnet at nær­værende dekret angående denne sak skulde utferdiges.

Git i Rom i den hl. kongrega­tion for troens utbredelse den 1. juni i det Herrens år 1913.

(Sig.) Fr. H. M. Kand. Gotti,

 Præfekt.

(Sig.) C. Laurenli,

sekretær.