Print Friendly, PDF & Email

En fangsttur til ishavet

Utdrag av kaptein Eldes skibs-journal fra 1830.  (Tromsø 24/12-1920)

Skonnerten «Patrioten» av Trondhjem, ført av kaptein Henr. O. Eide, var i Messina omrigget til tremaster til frugtfarten, gik i 1830 på fangstur til Spitsbergen.

Manskapet – 20 mand – kom ombord 27. mai og samme dag blev fangstredskapene ført ombord.

31. mai (2. Pinsedag) kl. 7 om aftenen buksertes vi ut fra Ihlen med stille og flau vind. 1. juni kl. 10 form. forlot lodsen, Ole Roxas, skibet tvers av Tarven og kl. 4 efterm. passerte Hatten, 1½ mil av, med frisk sydlig vind, og vi gik så til sjøs. Omtrent kl. 6 hadde vi det uheld, at matros Søren Rønning som var oppe i stor-stenge-vant for å klare flaglinen og få standeren ned, faldt fra midten av vantet ned med skulderen mot det ene salinshorn, som brækkedes og kom ned til dæks tillike med ham. Han blev liggende som død. Vi fik ham opreist sittende mot kabysen og klædte ham en del av, hvorefter han blev vasket over med koldt vand og derefter med rigabalsam. (Vi hadde 2 medicinkister ombord). Manden blev både blå og sort i ansigtet, på halsen, skuldreren, brystet  og den ene arm. Han blev bragt ned i lugaren og helt avklæd lagt i køien, hvorefter han på ny blev smurt med rigabalsam helt over. En mand blev sat til vakt ved køien dag og nat og avløstes hver 4. time for å se om han vidste noget livstegn, likeså blev han av og til vendt om i køien og smurt. Om natten spurte han, hvordan han hadde fåt denne skade, men faldt straks i avmagt igjen, det hadde anstrengt ham for meget. Næste dag talte han litet eller intet man forsøkte å få ham til  å nyte tynd spise, men forgjæves, undtagen den medicin som efter lægeboken blev brukt. Han blev fremdeles ofte smurt med rigabalsam. Om aftenen ytret han, at skaden var verst i høire skulder og arm samt i halsen. Tredje dag lå han i samme stilling uten å kunne svælge andet end medicin, og vi fortsatte hele tiden med samme slags medicin. Fjerde dag syntes nogen forandring  til det bedre. Jeg begyndte da med olivenolje til indgnidning. Femte dag efter faldet syntes ham fremdeles i bedring og nu bruktes avvekslende kamferolje til indgnidning.

6te juni fandtes skibet å være på 69º 12’ n. br. – 12º 34’ længde ost av Gr.w. Hele tiden har mandskapet været i arbeide med å opslipe harpuner, lensere, kniver og spækgafler samt å rengjøre og oppudse geværer og rifler m.m.

8de juni var vi på 69º 55’ n. br  – 15º 57’ l. o. Gr.w. Søren Rønning er fremdeles i bedring samme behandling som før.

9de juni kom vi til ankers kl. 3 em. i Sørværs havn i Finnmarken efter bestemmelsen. Der blev nu ilandbragt alt uundværlig som tomme fust-asjer,  fortøiningstaug, ved m.m. Tre mand blev sendt i land for å prøve geværerne, disse var finnen Tomas Johannesen, Ofotfjorden og to andre. Tomas hadde været flere reiser til Spitsbergen, og han var en god skytter. De to andre hadde været underofficerer i krigen og skudt på vore venner svenskene.

Den 11te kom Søren Rønning på dækket, men uten å kunne arbeide, det hadde han ikke kræfter til.

13de var vi færdige med å seile, men på grund av vindstille, blev vi liggende til den 16., da vi bukserte ut ved hjælp av litt sydlig blaf. På denne reise arbeidedes med å gjøre stænger færdige til harpurnererne og landserne, slipe økser og andre redskapber, støpe geværkuler m. m.

20de juni kl. 8 om morgenen fik vi landet av Spitsbergen isigte ret forut. Styrte N.N.V. og vi var i middagstiden på 76º 17’ n. br. – 15º 32’ l. O. Gr.W. Om eftermiddagen hadde vi Kap Lockout 5 mil av – flau stille. Seilte nordefter, mand-skapet klædte årene med platting og tollerne med lohring for ikke å høres ved roingen.

22de juni var vi kommen på 77º 51’ n.br. – 8º 30’ l. O. Gr.w., endda ikke meget is. Kl. 8 aften reiste jeg med Tomas og fire andre med styrbordsbåt i land og omkring for å søke efter fangst, men der var intet å se. Styrte nordefter og fik senere om natten 3 hvalros, hvormed vi ifølge journalen kom ombord næste morgen kl. 7.

23de (St. Hansaften) kl. 6 reiste jeg fra skibet med styrbord båt for å rekognonsere. 2 mils avstand fra skibet fikk vi se hvalros. Skibet var under små seil på 79º n. br. Vi rodde så langt tilbake at vi kunde sees fra skibet, og jeg gav signal at der var fangst i sigte. Bagbords båt blev straks utrustet og kom til os i møte. Kl. 10 gik vi sammen på fangst. Vi var de første som satte fast i fisken eller dyrene, men hadde senere det uheld å få to mand blesseret. Førsteharpuner Karl Wiggen mistet bruken av to fingre efter at han hadde sat fast i hvalros. Linene var nye og der kom en krenge for, som bragte hans hånd ind i løpeklampen og skar to av hans fingre av like ind til benet, hvorved noget av kjøttet sletes bort. Jonas Sundland som var foreste toftemand, fik tre av sine fingre overskåren under lænsningen, da lænserne var skarpe som kniver, blødde han så meget, at jeg med min båt måtte søke skibet, og kom vi ombord kl. 12½ om natten. De skadede fingre blev forbundne, og Jonas gik igjen i båten, men en anden måtte ta Karl Wiggens plads. Hans fingre blev ødelagt for stedse.

Vi opsøkte derefter fangsten og kom ombord næste morgen kl. 7 med begge båte og 7 hvalros. Vi begyndte straks å avspække. En del isflak drev om hist og her, og da en del kom hvorpå formodes fangst, blev begge båtene utsendt kl. 1 med det samme mandskap. Kl. 6 om morgenen kom de ombord efter å ha stukket en del hvalros og taljet dem oppå et isflak, hvor der siden blev sat to mand til å flå spækket fra kroppen. Et signalflag blev reist for at vi kunde finde dem igjen. Da fangsten var i nærheten, blev der signalisert efter båtene kl.12, og disse kom ombord med en del hvalros. Kl. 2½ kom atter båtene ombord med en del fangst. Kl. 6½ bragte båtene ombord det som var avspækket på isen.

26. mandskapet spækket, saltet huder og fyldte spækket på fatene i rummet. Kl.1½ gik jeg ut med 5 mand i B.B. båt for å søke efter fangst, men der var intet å se. Om natten fik vi to hvalros som måtte bugseres i ombord. Om morgenen kl. 3 skjøt jeg signalskud til skibet efter hjælp til å bugsere, og vi kom ombord kl. 4 samme aften.

27. kl. 9 aften reiste begge båte ut igjen. Om natten blåste det hård nordenvind, og derfor gjorde vi alle små seil fast og tok rev i mersseil, men måtte presse med seil for å komme efter båtene, som gav signal at de så fangst i nordøstlig retning. Kl. 6 næste morgen kom båtene ombord og bragte 6 hvalros. Båtene blev opreist, og vi holdt ned til Cross Bay, hvor vi gik til ankers, men drev snart av igjen med stille veir. Vi bugserte længere ut, hvor der efter loddet så ut til bedre ankerbund, men da det tok til å blåse, satte vi nu til og krysset til vinden blev spak. Jeg kaldte stedet: «Driv av bay», da jeg senere efter mange peilinger og oplodninger på kysten anla et litet kart selv for å rette mig efter. Samme aften kl. 10 seilte vi længere op i Cross Bay og gik til ankers. Mandskapet arbeidet dag og nat med å spække, salte huder og fylde spækfatene i rummet. Tømmermanden reparerte styrbords båt som var hugget hul i av hvalrosen.

29. kl. 2½ eftermiddag gik jeg ut med begge båte med 10 mand, men fik kun 1 hvalros.

30. gik vi under seil for å krysse og fik 2 hvalros. Siden styrtes sydefter til Prins Karls forland, hvor vi mellem isen fik se et flak med nogen hvalroser. Jeg sendte straks begge båte derhen og fik 3 hvalros lænset på isen.

1ste juli om morgenen kl. 3 stod vi op under Prins Karls forland og lodrett og fandt 3 favne vand, mer end ¼ mil fra landet. Med et blev skibet stående på en fjeldbund som var ganske hvit og så glat ut. Vi forsøkte å komme av først med varpankeret, siden med løsanker, alt gik efter. Endelig blev sværankeret utbrat mellem to av fangstbåtene, og da det tok til å blæse, gik skibet av grunden. Vi så fliser av strålkjølen komme op. Siden krydset vi mellem fastlandet og Prins Karls forland. Kl. 6 sendtes båter hen til et drivende isflak, hvor man dræbte 5 hvalros ved lænsning. Straks efter var fangst i sigte, hvorpå begge båter gjorde jagt, men fik intet.

2den juli kl. 2½ gik jeg med begge båter og 10 mand ut efter fangst. Vi var ved Engelsk Bay, men kunde ikke komme ind for isen. Kom kl. 5½ ombord igjen, og da vi med båten erfaret at Forlandssund var spærret av is, gik vi øster efter. Alle seil sattes til, med stivkuling kryssedes ut av sundet. Hele natten var det mørkt.