Print Friendly, PDF & Email

Arthus Oxaas død

Arthus Oxaas død

Arthus Oxaas død

av

Thoralv Lund

(Nordlys 25/1-1974)

                                           

Den kjente fangstmannen Arthur Oxaas, Tromsø, døde ons­dag nær 86 år gammel. Oxaas var født (7/3-1888) og vokste opp i Tromsø, men helt fra sine yngste år var hans interesse knyttet til fangst. Bare 14 år gammel la han ut på tur til Østisen med sluppen «Isbjørn», og det ble turer før han slo seg ned som fangstmann på Svalbard. I alt ble det 29 overvintringer og av disse hadde han sin hustru sam­men med seg 6 vintre.

Den første overvintringen had­de han 1906 sammen med Petter Trondsen på Halvmåneøya. To år senere ledet han selv en fangst­ekspedisjon til Bellsund, samtidig som han hadde to mann stasjo­nert i Hornsund.

I 1910 utførte han sammen med Hogstad den bedrift å ro fra Green Harbour til Nordkapp på Svalbard for å be­grave medlemmene av den for­ulykkede fangstekspedisjonen til Johan Sivertsen. Karene lå døde i huset. Skøyta som var trukket på land, seilte de to karene hjem til Norge utpå høsten.

Det ble flere turer til Jan Mayen og Bjørnøya før Oxaas tok kystskippereksamen og ble fører på fartøyer, men det var likevel det frie livet for overvintringer han lengtet etter og mange år overvintret han alene inntil han i 1936 fikk sin hustru Anna med, og hun sørget straks for et mer hjem­lig preg i fangsthytta. Enkelte ganger overvintret han to år i trekk.

Arthur Oxaas var en av de som førte opp flest fangsthytter på Svalbard gjennom de mange år og 7 av sine hytter forærte han den norske stat for en del år siden.

Mange opplevelser hadde han i sitt lange fangstmannsliv – det var hyggelige, spennende og dramatiske episoder, slitsomt og hardt var dette livet ofte, men med hans gode lyse huer gikk det alltid bra. Han var grepet av ”polarbasillen” og han har skild­ret sitt fangstmannsliv i sin bok som så betegnende bærer tittelen: ”Svalbard var min verden”.

Under siste verdenskrig til­brakte han mange år i England, men så snart han hadde trukket av ”Kongens klær” klarte han ikke å motstå lengselen til ”gam­lelandet”– Svalbard.

Da Arktisk Forening ble stif­tet var det en selvfølge at han ble en av de første som ble med, og han har gjort foreningen man­ge tjenester av stor verdi. Han er belønnet med foreningens æres diplom, Polarmedaljen og Kon­gens Fortjenstmedalje for sin innsats.

Arthur Oxaas ble en ruvende skikkelse i norsk fangstliv, en mann som var likt og avholdt av alle. Hans bortgang blir et stort savn for hans familie, slekt og store venneskare.

*

Anna Oxaas, født 10/7-1890, døde i Tromsø den 26. juni 1975.