Print Friendly, PDF & Email

Kongens gull til Daniel Nøis

(Lofotposten 4/5 1961)

”Det skulle vært gildt å få helse på han Olav å takk’ han for medaljen. Men du veit, ik­kje har eg penga te en slik reise åsså har eg det litt travelt og nu om dagen. Eg hoill på å montere maskinen i en ny båt.”

Det var Svalbard-veteranen, 81-åringen Daniel Nøis, Risøyhamn, som har hastverk i tele­fonen da vi ringer ham for å gratulere med Kongens for­tjenestemedalje i gull som han er blitt tildelt.

– Eg kunne nu forresten takk’ han Olav for sist og. Eg snakka ganske mykje med han i Skottland under krigen. Han va så levanes interessert i å høre fra fangstlivet på Sval­bard. Særlig likte han å høre om bjørn og bjørnejakt. Han er dyrevenn han Olav, og fryda seg kver gång bjørnen hadde lurt oss fangstmenn.

Jau, det skulle vært gildt å få hels’ på han, det sekkert. Men nu må eg gå å byiin på monteringa igjen, sier den spre­ke oldingen og ringer av i øret.

Daniel Nøis trenger neppe noen nærmere presentasjon. Han er en av våre trauste pionerer fra århundre­skiftets fangstliv på Svalbard som har vunnet seg berømmel­se og aktelse ut over landets grenser. En av sine store inn­satser gjorde Daniel Nøis som deltaker i unnsetningen av Schröder-Strantz-ekspedisjonen som fikk et sørgelig en­deligt i isødet. Nøis har også gitt våre videnskapsmenn og forskere verdifull bistand med opplysninger om fangst og dy­reliv på Svalbard. Professor Adolf Hoel som nettopp har avsluttet sitt arbeide med å skrive Svalbards historie, er en av de mange som har benyttet seg av den viden Nøis sitter inne med.

Nøis har også vunnet aner­kjennelse som en fremragende båtbygger. Og ennu i sitt 81. år strever han med nybygg og montering. I yngre år bygget han sin egen ishavsskute. Un­der sitt opphold i Skottland un­der krigen bygget Nøis et vikin­geskip i miniatyr som ble gitt kong Haakon som gave. Per­sonlig regner Nøis dette ar­beidet som sitt største og kjæ­reste i den tiden han har dre­vet båtbygging.

Tildelingen av Kongens for­tjenstmedalje til Daniel Nøis er en velfortjent heder. Det er ved anledninger som dette man be­varer illusjonen om at Kongens gull tross alt henger høyt.

Vi gratulerer hjerteligst med utmerkelsen.