Print Friendly, PDF & Email

Richard With

Richard With Richard With var født i Tromsø 18. september 1846. Han var sønn av Tromsø bys første skipperborger Sivert Regnor With. Allerede 8 måneder gammel reiste han med farens fartøy til Rotterdam.

Etter at han hadde fått sin utdannelse ved «Tromsø lærde skole», gikk han til sjøs. Det var i seilskipenes tid han reiste, og livet ombord bød nok til dels på betydelig avveksling, men hadde nok også sine mindre behagelige sider for en ungdom med god skoleutdannelse. Hans første tur som styrmann bestod mannskapet av 11 mann, hvorav 1 tysker, 1 russer og 8 finner hvorav blott 3 kunne snakke noe svensk.

Richard With reiste noen år i utenriksfart før han bosatte seg som handelsmann i Risøyhamn i Vesterålen. I 1880 begynte With å arbeide for å få i stand et Vesterålens dampskipsselskap, og dets første skip «Vesterålen» ble innkjøpt i 1881. Dette fartøyet førte så With i noen år i vanlig fraktfart på kysten. Så begynte With arbeidet med opprettelsen av en hurtigrute mellom Trondheim – Tromsø –  Hammerfest.

Til tross for meget kritikk og motforestillinger fra flere hold om de vanskeligheter det var å holde en slik hurtigrute i gang om vinteren uten å få altfor store forlis og forsinkelser, fikk With Stortinget til å bevilge et statstilskudd til postbefordringen med hurtigruten. Og den 2. juli 1893 gikk «Vesterålen» sin første hurtigrutetur fra Trondheim. With førte hurtigruten omkring 1½ år, og beviste at det gikk an å holde skipet i rute praktisk talt hele året uten vesentlig forsinkelse, selv i det værste været. Han vites heller ikke å ha hatt et eneste uhell i denne tiden.

Så begynte With å arbeide for oppmudring av Risøysundet i Vesterålen. Også dette lyktes han å få igjennom, selv om arbeidet tok nokså mange år før det kunne avsluttes. Det var kanskje Withs stolteste dag da han den 25. juni 1922 stod ved rattet ombord i hurtigruteskipet «Finmarken» med kongen ombord og i spissen for en flåte av flaggsmykkede dampskip og motorfartøyer seilte gjennom Risøysundet, som denne dag offisielt ble åpnet for alminnelig ferdsel. Som direktør i Vesterålske var With med på å opprette en turistrute på Spitsbergen, og fikk bygget en turisthytte i Advent Bay.

Turistruten ble underholdt i et par måneder fra 1896 til 1899, og gav støtet til at Spitsbergen ble nærmere undersøkt. Interessen for stenkull-leiene ble vakt.

I 1909 gikk With av som direktør for V. D. S. Selskapet var nå vokst til et stort dampskipsrederi med fartøyer for såvel godsrute og passasjerfart. At With var avholdt fremgår av at kolleger og offiserer i Vesterålske ved hans fratreden forærte ham et vakkert og kostbart album ledsaget av følgende lille dikt:

«Dristig, driftig, djerv i dåd derfor sjømannslivet drog dig,

Skarpsynt, fremsynt, rik på råd derfor vi til høvding tok dig,

Gjenmem Nordlands vinternatt lyste vesle hvite skuten.

Den bedrift har merker satt: Nordlands fremtid   hurtigruten

Richard With, ditt navn ombord oss skal mane dig å ligne.

Sjømenn har ei mange ord. Ta vår takk og Gud dig segne».

Et annet tiltak som kanskje i vesentlig grad skyldes Withs initiativ, er opprettelsen av Den Norske Amerikalinje. I 1909 var With i Amerika for å få interessert amerikanske forretningsmenn i sin plan. Og det gikk bra. Høsten 1910 ble det holdt et konstituerende møte, og R. With ble innvalgt i selskapets direksjon som nestformann. Han ble i direksjonen til 1913.

Som pensjonist bodde R. With i Oslo.