Print Friendly, PDF & Email

Marcus A. Johnsen

Marcus A. Johnsen

Marcus A. Johnsen var født den 17. mai 1841 på gården Bolla i Ibestad.

Johnsen drev fiskeri til sitt 21. år. Reiste så til Tromsø hvor han kjøpte jakten «Anna Regine», med hvilken han drev bankfiske og fiskeforretning i omtrent 4 år. I 25-årsalderen begynte Johnsen å fangste på Ishavet med jakten «Diana» som han førte i 6 a 7 år. Deretter førte han jakten «Bjona» i 6 år. «Bjonahamn» på Spitsbergen har fått navn etter dette fartøyet. I 1882 var «Bjona» leid av professor Nathorst og baron De Geer på en vitenskapelig tur til Spitsbergen. I 1885 forliste «Bjona» i pakkisen utenfor Isfjorden. Johnsen kjøpte så jakten «Lofoten» og drev fangst med denne i 5 år til 1890, da den forliste ved Spitsbergens østkyst. Det siste fartøyet Johnsen førte var kutteren «Ekselsior».

I 1898-99 reiste han som islos med den russiske gradmålingsekspedisjonens skip «Ledokol» til Storfjorden og Hinlopen-stredet. Johnsen var i 5 år islos med D/S «Lofoten i turistfart Østisen – Kong Karls Land og Frans Josefs Land – Novaja Semlja.

 

Dessuten var Johnsen islos på mange turistskip og vitenskapelige ekspedisjoner, bl.a en yacht som førte den italienske dronningen til Spitsbergen.

I 1905 reiste han med et tysk skip til Obj, som los. I 1917 under den første verdenskrigen reiste Johnsen  76 år gammel  over til Amerika og derfra med lasteskip til Obj. Da han kom hjem fra denne turen, la han opp og sluttet sitt virke på sjøen.

Markus Johnsen var en av Tromsø Skipperforenings stiftere. Han har i en årrekke vært knyttet til foreningens bestyrelse og likeledes til Skipperforeningens sjømannskasse, som styremedlem og formann. Han var æresmedlem av foreningen.

Johnsen ble gift 25. oktober 1866 med Serine, født Brandt, født i Tromsø 16. februar 1845.

I ekteskapet hadde Johnsen 11 barn, 5 sønner og 6 døtre. I 1926 feiret Johnsen og hustru diamantbryllup.