Print Friendly, PDF & Email

Johannes Bottolfsen

Sivert Botolfsen

Sivert Botolfsen var født i Sogn den 29. september 1847. I 1850 flyttet han med sine foreldre til Romsdalen hvor hans far bosatte seg. Omkring 15 år gammel reiste han til sjøs og fortsatte i utenriksfart i tre år. I 18 årsalderen leide han et fartøy og reiste med dette som fiskekjøper til fiskeværene i Lofoten og Finnmark. Denne forretningen drev Botolfsen til han flyttet til Tromsø og kjøpte jakten «Fidentia». Med dette fartøyet drev han om sommeren torskefiske ved Spitsbergen, og drev ellers fiskekjøp og fraktfart resten av året.

 Fra 1880 begynte Botolfsen å drive selfangst med «Fidentia». Han kjøpte også skøyten «Søvig» som han dog snart etter overdrog til Jens O. Stenbro. I 1885 eiet Botolfsen jaktene «Håbet», «Sønnernes prøve» og «Aurora». Nevnte år kjøpte han vraket av den store jakten «Søstrene», som hadde forlist ved Honningsvåg. Dette fartøyet ble reparert i Tromsø og rigget som galeasen. I noen år eide han også jaktene «Marie» og «Elida».

På tur hjem fra Ishavet med full fangst i 1894 med jakten «Håbet» forliste jakten på Finnmarkskysten. I disse årene hadde Botolfsen flere uhell ved at fangstturene slo feil for flere fartøyer, således at det gikk tilbake økonomisk.

 I 1896 førte han selv «Søstrene», som var det første fartøyet som møtte «Fram» da denne kom løs av isen. Ved den anledning drev Botolfsen fangst på henimot 81 grader n. br.

Botolfsens siste fartøy var kutteren «Sterling», som ble solgt til Russland i 1911. Den siste ishavsturen

var Botolfsen med sin sønn Sverre, som førte m/s «Bellsund». Siden drev han landarbeide, delvis på sin eiendom Guleng, men også alminnelig dagarbeide. Under arbeide kom han tilskade, og fikk svære brannsår. Etter dette var Botolfsen syk, og døde i januar 1917.

Botolfsen ble gift i 1876. Hans første hustru døde barnløs etter et års ekteskap. I 1888 giftet han seg med Oliva, født Aas, fra Løksletta i Skjervøy. I dette ekteskapet var det 7 barn samt en pleiedatter. Den eldste sønnen, Martin, reiste som styrmann med motorskipet «Hvalrossen», som var utrustet av Otto Sverdrup for fangst på og ved Grønland. Fartøyet forsvant imidlertid med hele sitt mannskap på denne turen.

En annen sønn, Sverre, har drevet ishavsfart i over 20 år, mest som fører eller harpuner. I 1913 da han førte sluppen «Løvenskjold», brakte han hjem en av de første kinofilm fra Ishavet. De sønnene hadde sjøen som næringsvei. En datter ble gift og bosatt i Tromsø.

Botolfsen var i mange år medlem av skipperforeningen. Han var aktet av sine kolleger, som en dyktig og sindig sjømann, som ikke lett ble brakt ut av likevekt, til tross for at han i senere år hadde det ene økonomiske uhell etter det annet.