Print Friendly, PDF & Email

Johan Kjeldsen

Johan Kjeldsen  

Johan Kjeldsen, født i 1844, gjorde sin første ishavstur i 1856. I 1871 førte Kjeldsen sluppen «Bjørnen» som var leid av Payer og Weyprecht. Det følgende året førte han det samme fartøyet som nu var leid av grev Wilzsek. I de følgende år var Kjeldsen på fangstturer.

Han har reist som fører og ishavslos for mange vitenskapelige ekspedisjoner og endel sportsselskaper har også besøkt polaregnene under Kjelsens erfarne ledelse. I 1897 førte han D/S «Laura» og det følgende år D/S «Frithjof». Med dette skipet førte han Wellmanns ekspedisjon til Frans Josefs Land. I 1899 førte han «Frithjof», som da var leid av den svenske zoologen Kolthoff.

 I 1901 reiste Kjeldsen fra Tromsø den 10. november med samme fartøy for å unnsette og ta med hjem skipper S. Zakariassen og hans to kamerater som man fryktede var forlist i Isfjorden. På turen til Spitsbergen hadde fartøyet et svært uvær fra nord med kulde og nedisning, men gav ikke opp. Og den 20. november fant han de tre savnede i turisthytten i Advent Bay. Fartøyet var forlist og de tre var i en meget dårlig forfatning, idet de manglet proviant og utstyr til et vinteropphold der oppe.

Etter å ha fått de reddede ombord, avgikk fartøyet, men holdt på å bli fast i den tykke issørpe på Isfjorden. De kom seg ut til sist og kom hjem til Norge og ankret i Tromsø den 26. november.

I 1905 førte Kjeldsen «Terra Nova», som var sendt for å unnsette amerikaneren Fialas ekspedisjon på Frans Josefs Land. Denne ekspedisjonen hadde allerede om høsten mistet sitt fartøy, dampskipet «Amerika». Ekspedisjonens medlemmer ble tatt ombord i «Terra Nova» den 29. juli, og var tilbake i Tromsø den 29. august.

I 1906 reiste Kjeldsen som islos med «Isle de France», og det følgende år med fyrsten av Monaco, «Princess Alice». I 1908 var Kjeldsen los med NFDS skipet «Kong Harald¹» til Spitsbergen. Kjeldsen var vidt kjent som en meget uforferdet og dyktig sjømann, med et enestående kjennskap til isforhold m. v. i de arktiske egne.        

Kjeldsen førte den første overvintringsekspedisjon (østerrikere) til Jan Mayn, og fungerte som los på nevnte tur.

Johan Kjeldsen døde i 1909.

Hanna Resvoll-Dieset og A. Schibsted¹: Sommerliv på Spitsbergen