Print Friendly, PDF & Email

Magnus Edvin Arnesen

 

Beskrivelse: arn

Magnus Edvin Arnesen var født på gården Tomasjord i Tromsøysund den 14. januar 1946 og døde den 20. mai 1903. Gift med Anna Olufine, f. Røst, født 24. oktober 1845 og døde den 25. september 1927. Arnesen reiste i en ung alder til sjøs. Etter styrmannseksamen reiste han med briggen «Polynia», som førtes av kaptein Albrecktsen.

Arnesen førte senere skonnert «Polarstjernen» og i 1877-78 «Strømman» på Ishavet. Magnus Arnesen reiste som fører av skonnert «Nordland» i 1880, sammen med dampskipet. «Oskar Dickson», som var leid av russeren Sibiriakoff til den første handelsekspedisjon til Jenisei. De forliste samme år i Karahavet, og måtte reise tilbake, først med renskyss over tundraene til Obdorsk og derfra med hesteskyss til Nisjni Nowgorod. Han kom tilbake til Tromsø våren 1883. Arnesen kjøpte da jakten «Cecilie Malene» som han drev ishavsfangst med til 1897. Var så i noen år hos Petchora-selskapet som drev sagbruk i Oserko.

I 1902 reiste Arnesen som islos med Baldwin-Zieglers ekspedisjon til Frans Josefs land med D/S «America».

Arnesen hadde flere anerkjennelser fra geografiske og vitenskapsselskaper for sine vitenskapelige observasjoner og oppdagelser i de arktiske farvann. Han var medlem av Tromsø Skipperforening fra foreningens stiftelse i 1878 og til sin død i 1903. Arnesen var i en årrekke medlem av foreningens styre og dens sekretær.

Arnesen hadde i sitt ekteskap 7 barn, 5 sønner og 2 døtre. Tre av sønnene: Henry, August og Wiktor er ishavsskippere og bor på sin fars gård Tomasjord.