Print Friendly, PDF & Email

Johannes Nilsen

Johannes Nilsen

Johannes Nilsen var født i Alta i 1845, men har bodd i Hammerfest de siste 40 år. Først førte Nilsen i 2 år Feddersen & Nissens jakten «Fremad», så jakten «Freia» i 16 år, inntil han forliste den i Hvitesjøen. Med dette fartøyet seilte han rundt Novaja Zemlja, idet han gikk inn gjennom Karaporten og nordover på østsiden av øyene. Deretter førte han i 2 år galeas «Nordlyset». Atter førte han en jakt med navnet «Freia» i 14 år. Med den har Nilsen seilt 2 ganger rundt Spitsbergen fra vest mot øst, siste gang i 1898. Under en av disse omseilingene var Nilsen også ved det Svenske forland, hvor han på en kveldstund skjøt 18 isbjørner på en fastisflore. Nilsen har gjort flere oppdagelser i Ishavet og vært mange ganger i land på Kong Karls Land. Han har i alt vært 12 år på fangst omkring Novaja Zemlja.

Han mener at han med en sterk skute ville så godt som hvert år komme gjennom Karaporten, iallfall i august måned.

Da Nordenskiöld i 1875 med jakten «Prøven» gikk gjennom Karahavet, sa han til en fangstmann at i denne vanskelige isen kunne ingen annen fangstmann formodes å være foran ham (østenfor). Utpå kvelden møtte han imidlertid Nilsen som seilende østfra.

Etterat  Nilsen sluttet som fører, har han fremdeles vært på Ishavet hvert år som harpuner. I 1904 var han islos på  «Belgica med hertugen av Orleans´ ».