Print Friendly, PDF & Email

Albert Albertson

Albert Albretson

Albert Albretson var født i Tromsø 1852. Han gikk til sjøs i 1869. Først med skonnerten «Andenes», gamle kaptein Høegh, senere med «Tromsø», kaptein Jakobsen. Deretter seilte han noen år med utenlandske skip, og ble i 1875 fører av skonnertbriggen «Johan Ludvig» av Bergen. Etter at dette fartøyet forliste i Middelhavet 1876, førte han briggen «Peter» av Tromsø. Den første turen med dette fartøyet var fra Vardø til Leith den 3. juledag 1876. Den siste turen var til Vestindien og derfra til Oslo, hvor briggen ble solgt våren 1879. Dette var det siste seilskipet fra Tromsø som benyttedes i utenriksfart. Siden førte Albrethson i 20 år forskjellige fartøyer fra Glasgow hvor han så bosatte seg og senere har drevet som forretningsmann i nevnte by.

 I 1876 ektet han i Liverpool Ada Mary McBride.  De fikk 4 barn. En sønn deltok i den første verdenskrigen fra begynnelsen til krigens slutt.

Albrethson levde og bodde i Glasgow, og besøkte sitt fødested i 1928 og deltok i 17. maitoget for første gang på omtrent 40 år.