Print Friendly, PDF & Email

Roald Amundsen fraråder nordmænd å delta i Nobiles ekspedisjon

Et julebesøk hos eremitten på Svartskog

Bergens Tidende 21. desember 1927

«Angelo» snegler sig indover Bundefjorden – med tre passagerer om bord.

Den ene av dem er undertegnede, hvis mål er Svartskog, nærmere bestemt: Roald Amundsen.

Etterhvert får jeg arktiske fornemmelser, hvilket ingenlun­de er vanskelig i tyve graders, kulde, selvom man ikke skal be­søke en polarforsker. Under he­le den to mil lange vei skurer is­flak ustanselig mot skibssiden og mine to medpassagerer søker så godt de kan å dukke ned i salongens røde plysch.

Svartskog ligger med steilt skrånende furulier ned mot fjorden, rimfrostpyntet og ensomt, så ensomt, at kulden synes endnu mere intens end den er.

Helt nede ved sjøen ligger Amundsens hjem, en liten trevilla med hvit og blå maling. ”Hunden er ikke sikker” står det på et skilt ved porten. Men det afficerer ikke mig, helt rolig åpner jeg og går ind – for jeg har på forhånd fått vite, at kapteinen ikke har nogen hund lenger.

*

Roald Amundsen lukker selv op da jeg ringer på – han er sin egen herre og sin egen tjener på samme tid.   

Hans åpne friske ansigt, det hvite hår og de hvite tænder, det kraftige gode håndtryk og det lille smil i øiekrokene, – alt gir tilsammen det kjendte billede av denne mand, hvis navn er som en fanfare over hele verden.

Inde i kaptein Amundsens stuer er det godt og varmt, men et stort maleri – polarlandskap – er egnet til at bibringe visse kjælighetsfornemmelser. 

Vær så god, nu må De spør­re, sier Amundsen.

– Får jeg da lov å spørre, hvad De holder på med nu, kaptein. 

– Med endel skriverier. Men det er rent private ting, som ik­ke angår offentligheten.

– De forbereder altså intet?

– Nei. – Men der kan jo komme noget pludselig. Ingen kjender fremtiden. Og De tror da vel ikke, smiler Amundsen, at jeg vil sitte i denne stolen resten av mit liv. Men i øieblikket kan jeg ikke se noget i horisonten. – Jeg er jo ferdig med mitt arbeid. De store opgaver er løst, det er detaljene som gjenstår.

Jeg ser at italienerne ruster sig til å ta fatt på en del av dette detaljarbeide, ved å ville studere områdene nordpå. Det er meget hyggelig og det kan bli morsomt å se resultatene. Det kan imidlertid aldrig bli andet end detaljer – de tusen småopgaver, om De vil.

– Det er jo Nobile som skal lede ekspeditionen. Har han forutsetninger for å løse opgaven ?  

– Det tør jeg ikke si noget om. Men nu får han jo rik anledning til å vise, hvad han du­ger til.  

– Det har vært tale om, at han vilde ha nordmænd på ferden.  

– Oprigtig talt, synes jeg ikke han egentlig har uttalt sig slik om nordmænd, at det skulde opmundtre til deltagelse i hans ekspedisjon. Og jeg kan heller ikke skjønne, at han vil ha nordmænd med, han har jo tydelig nok, ikke en men mange ganger sagt, at vi ikke er noget tess. Vi sov jo på nordpolsturen, – og sovende mennesker tar han da vel ikke med sig. Nei, jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at jeg håper for Guds skyld, at nordmændene har stolt­het nok til å la ham selv og italienerne forsøke sig alene denne gang.

– Men – Amundsen fortsetter efter en liten pause – det er disse pengene da. Penger, penger. Det er min erfaring, at man begynder å se annerledes på penger, når man blir eldre og man kommer til erkjendelse, at man var dum, som ikke arbeidet efter penger, mens man var ung. Men når man er ung, at er man idealist, man ser bare da store mål. Når man så er blitt eldre og har lagt nogen av idealene bak sig og står oppe i vanskelighetene, går det op for en, at man har stelt sig dumt. –

– Idealer og drømmer. – – Sandelig det er kostbare affærer.

– Skal det bety, at de angrer.

Nei, det er så langt, langt derifra, svarer Amundsen og løfter hånden likesom avværgende. Men man må ikke bare være idealist, man må være forretningsmand også så står man ikke på bar bakke i de eldre år. – Men angre, aldrig! Tvert om! Jeg er godt fornøiet med mit liv slik som det vært, jeg har nådd de mål jeg satte mig, og sa må jeg jo være tilfreds.

– Hvad er det største praktiske utbytte av Deres opdagelser og virke i det hele tatt?

– Det er vanskelig si på stående fot, – hvis de da findes i øieblikket. Det er jo sjelden man får nytte av en opdagelse samme dag som den er gjort. Men når jeg f. eks. tenker på den magnetiske pol, er ikke tvil om at dens opdagelse engang vil få stor betydning.

– Hvad vil De si om Deres amerikanske manager Keedlek, som påstod, at ”Roald Amundsen har løiet hvis – ”

– Hvis, ja hvis jeg hadde gjort, at han skyldte mig 10000 dollars. Da hadde han rett. Men det er ikke så. Hvad jeg har sagt er, at der utestod 10000 dollars. Hvis De tror publikum har interesse av det, kan De fortelle, at jeg skulde ha 60 % av nettoindtekten ved mine foredrag. Av nettoen. Jeg vil gjerne si, for å advare dem som herefterdags måtte treffe arrangements med amerikanske manager. Gå ikke med på å få procent av nettoen. Da blir det altid så at det meste forsvinder i managerens lommer. Da procent av bruttoen. Det er enkelt og greit. Da kan man jo bare spørre i billettluken hvor meget der er solgt.

– Hvordan er det med deres forhold til Luftseilasforeningen, hr. kaptein, eller retter, dens til Dem?

Amundsen ler.

– Å, gjenta ikke det spørsmålet er De snild, jeg er så luta lei alt det der.

– Og forholdet til Geographical Society?  

– Ja, derom vil jeg gjerne si, at selskapets optræden slett ikke har gjort et udelt gunstig indtryk i England. Derom forteller den mengde indignerte brev jeg har mottatt fra England, – brev hvori man uttryk­ker misbilligelse av selskapets handlemåte. I enkelte av brevene brukes det meget skarpe uttrykk om selskapets smålighet. Selv finder jeg dets optreden latterlig, barnslig og uværdig.

– Holder De fast ved, at engelskmændene er ”bad Loosers”?

– Jeg synes de nu har vist at uttrykket er berettiget. Bad Loosers. Bad Sports, det skal være visst.

– Er De skuffet over Deres egne landsmænd?

– Man har jo ikke bare beundrere. Der må være folk som synes, at mitt arbeid utelukkende er sludder, alle kan jo ikke synes det er stort.

 – Og nu?

– Hvad vil De jeg skal gjøre. Begynde med å sælge svisker? Jeg fører en stille tilværelse her. Men jeg har nok å gjøre, jeg har bl.a. meget å skrive og her skal det jo se skikkelig ut her også. De vet kanskje jeg er alene. Det blir litt å gjøre da. – Hadde De kommet en halv time før, vilde De ha sett mig trille kokssækker i trillebør fra bryggen op til skjulet mitt.

– Blir det ikke ensomt her?

– Jeg trives med ensomheten – jeg er jo vant til den. Tiden går fort med arbeid og motion. Nu skal jeg snart ha eftermiddagstur, den tar tre timer.

H. H.