Print Friendly, PDF & Email

Spitsbergen-vise

Spitsbergen-vise

      Spitsbergen-vise

(Andøya Avis 24/8-1928)

(Melodi: ”Bli med i kano’n min”)

Nu i vore dager er det småt med mynt

ja det – har du merket selv –

når din aller sidste ”tier” var blit ”tynt”

for at få en festlig kveld.

Regninger og skatter hører pokker til –

særlig når man ”tyfus” er –

og derfor dette råd man gjerne lytter til –

at – pakk en bylt med klær. –

                          Refrain:

Og ta en tur min ven – hitop til Spitsbergen,

der gjemmes du jo bort i polarnat, –

Ja – byt bort bægerklang med fjeldcowboyens sang

og lev i mindst om hvad du har hat.

At på skolebænken er det blit os sagt,

At vor næste elskes må, –

og når denne næste bærer kvindedrakt,

kan vi det så let forstå.

Men kjærligheten minder om en karussel –

den går stadig op og ned –

pludselig så blir du ”luta lei” en kveld

og længter etter fred.

                            Refrain:

Da skal  du ta min ven – en tur til Spitsbergen,

ja – dra i fra hverandre chinglet skat. –

Ja glem kun ”flikkans” mund – det blir jo kun en stund,

så kan du jo påny igjen ta fatt.

Men når våren kommer hit til Spitsbergen,

blir det liv i alle sind.

”Forsete” den kommer jo hitop igjen –

med brev og øl og brendevin. –

Og da blir det fest herop i Longyearby –

efterpå vi reiser ned –

men dette har jo ingentingen at bety –

det er jo ”Samlaget” vi reiser med.

                             Refrain:

Vi tar farvel min ven – med hele Spitsbergen

og lander trygt igjen i ”flickans” favn.

Ja – kvinder, vin og sang – det har vi dagen lang,

da glemmes hele vinterens slit og savn.