Print Friendly, PDF & Email

Sigurd Storstad 50 år

Sigurd Stordstad 50 år

                              Sigurd Storstad 50 år

(Nordlys 24/3-1950)

                                 

                                               Sigurd Storstad

Pelsgarver Sigurd Storstad fyller 60 år i morgen 25. mars. Han er sønn av den kjente Tromsø-garver Johan O. Storstad. Det var imidlertid ikke faget som i den tidligste ungdom interesser­te den unge Storstad – han var knapt ferdig på skolen da han dro ut på sin første ishavstur med Sivert Brækmo.

Like etter krigsutbruddet 1914 dro han så til sjøs for alvor. Han var ute på verdenshavene omtrent hele krigen og kom hjem til Tromsø nyttårsaften 1917. Han var heldig og unngikk torpedering, flaks får man vel si når 2 av de 3 båtene han forlot, ble senket på neste tur. Han for så 4 – 5 år på Ishavet og delvis overvintring.

 I 1934 anla han sammen med Børre Trøhaug en fangststasjon på Hopen. I de mellomliggende år hadde han arbeidet på sin fars verksted.

Sammen med Victor Kristoffersen startet han så i 1936 eget beredningsverksted i Tromsø. For 3 år siden over­tok han sin fars verksted. Beredning og farging av pelsverk er hovedyrket, med beredning og bleking av isbjørnskinn som spesialitet.

                            

                                Isbjørnskinn hos Storstads garveri

Denne bedriften kunne 12. september 1948 feire sitt 50 års jubileum. Det kan i denne forbindelse nevnes at verkstedet siden starten 1898 har beredt og bleket ca. 8600 isbjørnskinn – et ganske imponerende tall. Når det gjelder beredning av selskinn, når firmaet tall på nærmere 80000 – hertil kommer så et betydelig antall andre skinn.

Firmaet har opp gjennom årene holdt sitt gode renomé i hevd, og er anerkjent så vel innenlands som utenlands for sitt utmerkede arbeide.