Print Friendly, PDF & Email

Ishavnsskipper Nils Vollan 80 år

Ishavsskipper Nils Vollan 80 år

Ishavsskipper Nils Vollan 80 år

(Tromsø 28/7-1975)

En sprek balsfjording av den gode gamle sorten, polarveteranen Nils Vollan. Nordkjosbotn, runder 80 år søndag 3. august.

Ishavsskipper Nils Vollan, vil vel for de fleste mennesker også utover Norges vidstrakte land, være mest kjent for sin bragd, han og hans mannskap utførte i for­bindelse med bergingen av Roald Amundsen og hans polarekspedisjon som nødlandet nord for Svalbard etter en eventyrlig flukt med et N-25 Dornier Wahl fly som Amundsen hadde tenkt seg nord i polisen med i 1925.

                                      

                           Nils Vollan (t.v) og mannskapet om bord i «Sjøliv»

La oss nå se på Nils Vollans liv, både før og etter denne bragden fra år 1925. Han er barnefødt på Vollan i 1895, og var sønn av Nils Henriksen. I søskenflokken var de 10 og Nils var den femte i rekka.

Av skolegang hadde Nils for­uten folkeskole også kystskipperskolen, som han tok i 1916.

                                   

                                                    «Balsfjord»

Sin første tur gjorde Nils til Nordisen om bord i motorskøyte «Balsfjord», som kokk, og med skipper Olav Skjold, det var i år 1911. Etter å ha ligget i giktfeber høsten og vinteren 1911-12, dro han ut med samme båt som matros og fangstmann til samme felt, men denne gang var det Widmar Han­sen, som var skipper. Også i 1913 dro han til samme felt med skip­per Hansen, men med en annen båt, M.K. «Bavnan» av Balsfjord.

I 1914 dro Nils med M.K. «Ten­nes» av Balsfjord med skipper Viktor Arnsen i Tromsøysund, til Kvitsjøen. I så vel år 1915 som 16, gikk ferden til Nordisen med M.S. «Balsfjord», og med skipper Paul Jernberg om bord. Sin første tur til Lofoten, gjorde Nils i 1917, med motorskøyta «Eline» av Bals­fjord, og med skipper Karl Kvit­berg. Kvitberg var forresten be­rømt for sine musikalske evner, idet han var en dyktig felespiller. Samme år kjøpte Nils M.K. «Sjø­liv» av Lavangen i Ibestad, og hadde båten i 26 år.

                               

                                                          «Sjøliv»

I alle disse årene har han reist både på Ishavet, torskefiske, bankfiske og på sildfiske. Båten ble for øvrig solgt og kjøpt til Lyngseidet i 1943.

Turene var omskiftende i de første 20 åra. Prisene kunne ligge på ca. Kr. 3,– for prima ungsel og kr. 0,16 pr. kilo for spekket. En skulle tro det ble tungt for Nils Vollan å betale terminene i den ti­den, men han klarte det.

I 1923 giftet Nils seg med sin Magnhild fra Seljelvnes, og i ekte­skapet har de 7 barn, som alle er gifte, og Nils og Magnhild har både barnebarn, og i hvertfall ett barnebarns barn. På tross av en stor barneflokk, klarte Magnhild og Nils og skape et harmonisk og fremfor alt et gjestfritt hjem. Ved siden av sjøen, drev Nils og Magnhild et ganske stort gårds­bruk, og når Nils var på sjøen, var det kona og barna når de ble så store at de kunne være med, som drev gårdsbruket. Nå har de skilt seg med gårdsbruket og eiendom­men, idet familiens yngste datter Norma har overtatt gårdsbruket sammen med sin mann. Og for noen år siden bygde Nils sviger­sønn nytt hus like ved det gamle, hvor fødselsdagsbarnet nå bor med sin Magnhild.

Nils Vollan er ikke bare kjent som en gjestfri og arbeidsom mann, men han bærer preg av et fantastisk godt humør, og som kar har han gjort seg særlig bemerket, enten det er i radio eller gjerne på andre scener, ikke minst takket være sin gode fortellerevne. Og da helst med stoff som målsetter i forbindelse med redningsaksjonen av Roald Amundsen i 1925. Første gang jeg husker Nils fortelle på radio om dette, var i et kåseriprogram i be­gynnelsen av 50-årene, og med Lars Normann Sørensen som pro­gramleder.

Etter Roald Amundsen-eventyret ble det et opphold for Nils, men i årene 1928-30 og fram til 1935, drev Nils fortsatt på Ishavet. Etter 1935 og fram til 1940 drev han fiske på Lofoten og andre banker. Siste året ble hele Lofotflåten av de norske myndigheter beordret hjemsendt, da tyskerne kom og krigen brøt ut. I 1941 dro han atter til Lofoten, og var med under lofotraidet som da var. I 1942 og fram til 1943. dro Nils i fraktfart. Fra 1944 til 1947 dro han stadig til Lofoten og på Finnmarka med forskjellige båter.

Både i 1948 og i 1949 var han på Lofoten. Først med «Veslemøy» av Storsteinnes, skipper Kristian Frydenlund, og M.K. «Alm» av Balsfjord, og skipper Hans Solvang.

I 1952 dro han ut med skipper Johannes Kjeldsen og «Blåis» som skytter. I 1954 var Nils Vollan ute for siste gang, denne gang med M.S. «Østeris», og skipper Jens Olsen.

I de siste årene etterpå var han ute og rodde med garn i Norvågen med skipper Kristian Kristiansen.

Nils Vollan er i sannhet en spre­king. Han har så menn ikke lagt inn årene for godt. Straks etter Oslo-turen han gjorde i juni, dro han til Storfjord og rodde etter seien, og sei fikk han. Det fortelles at han kom hjem med 50 kilo etter en dags fangst.

Helsa hans er ikke fullt så god nå, men han følger med i alt som skjer enda. Det er nok mange ven­ner som vil avlegge Nils Vollan et besøk, og hylde han på åremåls­dagen. Og vi kan bare gratulere med dagen.

Gratulant