Print Friendly, PDF & Email

Georg Bjørness fyller 70 år

Georg Bjørnees f >rte om sin konfer inse med Svalha dkontoret

av T. L.

(Nordlys 5/3-1956)

Den vel kjente fangstmann­en Georg Bjørnnes, Laukvik i Hillesøy runder 70 år tirsdag 6. mars.

Bjørnnes er født i Lebesby i Finnmark, men flyttet for ca. 25 år siden til Hillesøy hvor han har slått seg ned for godt.

Helt fra sine yngre år har han stått tilsluttet Det Norske Arbeiderparti, og han har deltatt mye i fiskarorganisasjonen, særlig i den tiden han bodde i Finnmark. Han deltok så­ledes i 1919 i fiskarlandsmøte i Trondheim, – det var visstnok det første landsmøte i denne organisasjonen. Av re­presentanter nordfra møtte foruten Bjørnnes, veteranene Georg Lorentsen, Aldor Ingebrigtsen og Alfred Wågnes. På samme møte deltok også en hel del fiskeriinteresserte, – d. v. s. fiskeoppkjøpere, og disse karene satte dessverre sitt preg på hele landsmøte, men vi lærte dog en hel del av dette, sa Bjørnnes engang.

Etter at han kom til Hilles­øy ble han selvsagt med i Hillesøy Arbeiderparti og her har han fungert bl. a. som kasserer i en årrekke. Bjørnnes har også hatt det tvilsomme verv og være formann i Hillesøy edruelighetsnemnd, og det ser ut til at han må fortsette i dette ver­vet ennå i lang tid.

– I årrekke overvintret Bjørnnes på Svalbard og han er da også blitt kjent gjen­nom kringkastinga for sine kåserier og fantastiske bjørnehistorier.   I omlag 20 vintrer lå han som fangstmann der nord og i denne tiden har han for det meste hatt sta­sjon i Widjefjorden. Når Bjørnnes en sjelden gang var på be­søk i Longyearbyen, hadde gruvefolkene mang en fornøye­lig stund på ”messa”, for da kunne Bjørnnes uten å ha det travelt fordype seg i sine selvkomponerte fangstmannshistorier og gruvefolket opp­levde en sjelden og kjærkommen avveksling.

Da krigen kom til Svalbard og befolkningen skulle evaku­eres til England, hadde Bjøn­nes akkurat klart å komme seg til Norge – det var no liksom best å være heime hos seg sjølv, selv om en ikke likte ”de gråe”.

Sin siste jobb på Svalbard gjorde han på radiostasjonen på Kapp Linné.

Siden har han holdt seg hjemme og han synes han har nok å gjøre, selv om han ikke har kjerring og onger ”å sløse bort tiden på”.

70 åringen er frisk, rørig og virksom som alltid.