Print Friendly, PDF & Email

Fangstmannn Johan Nøis

Andøya Avis tirsdag 23/5 1944

Johan Nilsen Nøis, fyller 60 år 26. mai 1944.

Nilsen er født på gården Nøss, er sønn av avdøde Nils Clausen nevnte sted. Han var den yngste i en søskenflokk på 10 stykker og oppvokset i fattige og små forhold. Det var ikke alltid så lett å skaffe mat og klær til en barneflokk på 10, og dog snar­lig når storhavet var lunnefuldt.

Men tross alt ble ”clausengutane” kraftkarer.

Men storhavet på yttersida av Andøya lokka og drog og det var pågangsmot og tiltak hos Nilsen. Han tok tidlig fatt på å livnære seg med fiske. Farkosten var åpen båt. Det var ikke all­tid greit å ro ut til klakkene, hustrig vær det når uværet kom på. Men ”clausengutane” og de andre fiskerne på yttersia av Andøya greide brasene og kom i land med „leia bar”.

Den som skal ro fiske på Nord­ishavet, må være sjøsterk. Dette var ikke Nilsen, derfor forlot han småbåtfiske og drog på overvint­ring til Svalbard sammen med sin bror, den kjendte ishavsskipper Daniel Nøis, Noen år arbei­det han i Longyearbyen. Men eventyrlysten hadde han i blodet, og da professor Hoel vilde ha ham med seg på kartlegging på Sval­bard, slo han gladelig til. Sammen med kaptein Staxrud var han med undsetningsekspedisjonen etter den bortkomne Schröder-Stranz-ekspedisjon. Nilsen har meget in­teressant å fortelle om ishavslivet.

Etter 18 gangers overfart til Svalbard sa han isørkenen farvel og overtok forretningen etter sin far.

Foruten kjøpmand er han post­åpner, ekspeditør, tilsynsmann ved Børvigens fyrlamper, og fiskekjøper. I det kommunale liv har han vært meget utnyttet. Men på tross av at han hadde mange jern i ilden, fikk han tid til å arbeide på sitt gårdsbruk. Mangt et svettetak har han sammen med sin kone, som i år også er 60 år, tatt for å få noe av blautmyrene. Nilsen har gått på med krum hals og fått noe ut av sitt arbeide.

Nilsen har i all sin ferd vært en rettskaffen mann, og som vil leve i fred med sine medmennes­ker. Å komme inn i hans inne heim er fornøyelig, det er en opp­levelse dersom en får ham til å fortelle om ishavet. Men det er ikke lett, for Nilsen liker ikke å fortelle om seg selv. Det han har gjort og gjør selv er ikke noe, synes han. Ja, slik er Nilsen.