Print Friendly, PDF & Email

Sivert Botolfsen

Ole Andreas Botolfsen

Ole Andreas Botolfsen var født 24. mars 1851 i Romsdal. Hans foreldre var Botolf Sivertsen og Spitsbergen. Seilte så rundt Sydkapp og opp Storfjorden til Ormhullet og utover på østsiden av

 

hustru Brita, født Olsen. De bodde på Sækken i Romsdal, hvor hans far drev skips og båtbyggeri. Botolfsen begynte som 14 års gutt i utenriksfart med forskjellige fartøyer. I 1869 gikk Botolfsen ut med en stor bankfiskeskøyte fra Ålesund på hvitfiskefangst til Spitsbergen, likeså i 1870 med skonnerten «Pepita». Vinteren 1871 førte han jakten «Aurora» for W. Sørensen på sildturer.

I 1872 var Botolfsen med en fangstekspedisjon fra Kristiansund N. til Spitsbergen på hvitfiskfangst. I 1873 førte Botolfsen sluppen «Isbjørnen» av Tromsø, leid av Jørgen Stoltz, Kristiania, på kombinert sel- og hvitfiskfangst på Spitsbergen.

 I 1874 førte han jakten «Tekla» for samme redere og på samme slags fangst. På denne turen var Botolfsen inne i de fleste fjordene på vestkysten av Storfjorden og kom hjem sent om høsten. I 1874 ble Botolfsen ansatt i Tromsø Amts Dampskipsselskap som styrmann på gamle «Tromsø». Kort tid etter ble Botolfsen flyttet over til den nyere båt «Senjen». Her stod Botolfsen som styrmann til 1879 da han ble ansatt som fører av «Malangen», hvor han stod i 11 år, hvorav i 8 år uten styrmann, los eller postfunksjonær. Han måtte utføre alt arbeide selv. Det var således mangen tung og anstrengende tørn.

I 1890 da «Lyngen» ble ferdigbygget overtok Botolfsen D/S «Tromsø», som han førte til 1894 da han overtok «Trondenæs» etter kaptein Høegh, som døde det nevnte år.

Botolfsen var også sydover for å tilse byggingen og innredningen av de skipene selskapet senere anskaffet, således den nye «Senjen» i 1896, og senere «Malangen», «Trondenæs», «Bjarkø» og «Kvalø». Botolfsen har gjort tjeneste i TFDS i til sammen 35 år uten et eneste uhell av betydning.

Botolfsen ble gift i 1874 med Anna Blise, født Olsen fra Bodø. De fikk to barn. Det ene døde som barn, mens en datter var gift med ingeniørkaptein Valaas.

Botolfsens hustru døde i 1922.