Print Friendly, PDF & Email

Ole Alberthson

Ole Albrethson

Ole Albrethson, født 2. desember 1823, kom av en gammel Arendalsslekt, som i mer enn 300 år har vært sjømenn. Hans far førte i sin tid det den gang største seilskipet i Norge, «Æolus» av Kragerø, og hans bestefar fikk, tittel «kaptein», fordi han seilte så langt som på Middelhavet.

Som ung sjømann kom Ole Albrethson til Tromsø med «Polarstjernen», kaptein With. I 1846 fikk han skipperborgerskap i Hammerfest for å føre skonnerten «Carl Johan», men dette skipet ble straks solgt til Tromsø.

I 1848 kjøpte han i Kristianssand skonnerten «Statsråd Hegermann», og i 50-årene ble han fører av en engelsk brigg «Julia», som hadde forlist utenfor kysten. Med disse skipene seilte han som regel på Italia med rundfisk. I 1863 kjøpte han i Bremen barken «Nordkapp» mens den var under bygning.

Med dette skipet seilte Albrethson på Middelhavet og Amerika, rundt Cap Horn etc. Dette fartøyet forliste ved Galveston i 1869, og siden førte han et par år briggen «Polyma» også fra Tromsø.

I 1872 begynte han med innkjøp og avskiping av rundfisk, for regning av bergenske og italienske handelshus. Denne forretningen fortsatte han til sin død. Han reiste hyppig mellom Tromsø og Finnmark, og som regel reiste han også til Italia en gang hvert år.

Ved stiftelsen av Tromsø Skipperforening var Albrethson dens første formann. Han døde den 22. juni 1899 i Hammerfest, men ble begravet i Tromsø under stor deltagelse. Han ektet i 1851 Pauline E. Holmboe, som døde 1866. De hadde i ekteskapet 6 barn.