Print Friendly, PDF & Email

Kristian Johannesen

Kristian Johannesen

Kristian Johannesen født 16. juli 1883 på Hungeren i Tromsøysund. Hans far var den kjente ishavsskippereen Søren Johannessen. Som 13 års gutt begynte K. Johannessen å reise. Han var først i Finnmark på et fiskebruk og eggvær som faren hadde leid. I 1900 var Johannessen med D/S «Express». Skipet var leid av et tysk jaktselskap på den første turen til Spitsbergen. Fartøyet fikk havari i isen og mistet propellen. De ble liggende noen uker i Forlandssundet. Derfra gikk fartøyet ved egen hjelp til Advent Bay.

I de følgende årene frem til 1904, var K. Johannessen på fangst med sin fars fartøy «Anna». I 1904 var han harpuner med skonnerten «Villem Barentz». Johannesen førte så jakten «Anna» til 1910. Samtidig var Johannessen styrmann i Tromsø Amts dampskipsselskap, som han hadde permisjon fra hver forsommeren 1908 til 1910. I 1911 sluttet han i fylkesselskapet, og fikk kutter «Autumn» å føre. Så kjøpte han høsten 1911 en fjerdepart i «Autumn» og i jakten «Seggen».

Johannesen drev således ishavsfangst for egen regning og ved partrederi. Sommeren 1913, etter fangstsesongen var slutt, ble Johannessen leid av den tyske stat, for undersøkelse av noen kobberfelter og kullfelter på Spitsbergen.

Da faren døde i 1914, overtok han hans bo som bestod av eiendommene Hungeren, Transitten og Strandgaten 28, samt en kjøreforretning i Tromsø, likeså jakten «Anna», m/s «Nordisen», samt eggværet Kongsøyene, til bestyrelse. Dessuten hadde K. Johannessen sine parter i «Autumn» og «Seggen».

 Høsten 1916 bygget han ved Tromsø skipsverft D/S «Forland» og kjøpte M/K «Orlando» sammen med grosserene Austad og Jebens. Det følgende året var Johannessen med D/S «Yngve» opp til Bellsund med stykkgods til Sveagruven. På hjemturen ble skipet skadet i isen.

 I 1918 var han på fangst i Hvitehavet. Han førte da M/K «Autumn». Fartøyet fikk havari i isen, og da han søkte nødhavn på Murmanskysten, ble han arrestert som spion av russerne. Sommeren 1920, samt de to følgende somre, ble Johannessen med «Autunm» leid av The Schottich Spitsbergen Syndicate. Ellers har K. Johannessen reist som fører og islos med forskjellige utenlandske jaktselskaper.

 I 1925 førte han motorskipet «Hobby» med Roald Amundsens ekspedisjon. I 1926 styrmann og los med det samme skipet på jakttur med amerikanerinnen Miss Boyd. I 1927 med M/K «Sleipner» hvor Mr. Gisbert var leder for et jaktselskap.

I 1928 førte Johannessen «Hobby» på undersøkelse etter Amundsen.

Kr. Johannessen har i en rekke år vært medlem av Tromsø Skipperforening, og flere år medlem av styret, samt i endel år medlem av Sjømannskassens bestyrelse.

Johannessen ble ansett for å være en av Tromsøs mest erfarne ishavsfarere med et godt lokalkjennskap til de vanskelige farvann ved polarøyene.