Print Friendly, PDF & Email

Johan Adrian Jacobsen

Johan Adrian Jakobsen

Johan Adrian Jakobsen var født på Risøy i Tromsøysund den 9. oktober 1853. Hans foreldre var Carl Jakob Gregoriussen, Ponnisoroff og hustru Erikke Pauline, f. Eriksen.

I en alder av 13½ år begynte han på sjøen, og da han var 17 år gammel førte han sin fars fartøy «Elida». Jacobsen tok styrmannseksamen i Tromsø, og seilte så som fangstskipper til Ishavet til 1874 da han reiste til en bror som bodde i Hamburg. Sammen med en ung, norsk kaptein kom Jakobsen snart etter til Valparaiso, og seilte deretter en tid som styrmann på Amerikas vestkyst. Han ble så forretningsfører for et bakeri, og senere arbeidet han ved fiskeforretning, som han drev sammen med en svensk forretningsmann.

Så reiste Jakobsen tilbake til Hamburg, og hadde planer om å reise hjem og begynne kulldrift på Spitsbergen, men han gjorde nu bekjentskap med Carl Hagenbeck. Av ham fikk Jakobsen i oppdrag å bringe en eskimofamilie til Tyskland. Han drog til handelsstedet Umanak på Grønland og fikk der overtalt 6 eskimoer til å reise med til Tyskland. Jacobsen førte eskimoene lykkelig hjem igjen etter en tur rundt til de fleste av Europas storbyer.

Etter denne ekspedisjonen gjorde han flere reiser for Hagenbeck, blant annet til Grønland og Labrador. Han foretok også flere ekspedisjoner for et etnografisk museum i Berlin. I 1881 reiste han til Amerika hvor han i 3 år innsamlet et meget rikt materiale.

Mens han ennå var beskjeftiget med ordningen herav, ble en ny ekspedisjon forberedt til Russland og Sibirien. Ekspedisjonen begynte i 1884, og gikk gjennom Russland, Sibirien, Altaibjergene til Amur, Japan og derfra til Amerika og videre til Europa og kom tilbake høsten 1885. Foruten det innsamlede materiale, hadde ekspedisjonen flere indianere til Hagenbeck.

Sommeren 1887 foretok han en lang reise til det Indiske hav og besøkte de fleste større øyer ned til Ny Guinea. Han ble her angrepet av malaria og måtte oppgi å reise videre. I 1893 var han en ny tur over i Amerika. Etter sin hjemkomst har Jakobsen bestyrt flere hoteller og restauranter i Hamburg. Han tapte hele sin formue i årene etter den første verdenskrigen.

Jakobsen er gift og bor i Hamburg. Hans 4 sønner deltok alle i verdenskrigen og kom fra det med livet, skjønt en av dem som var flyver, styrtet ned med fly i Frankrike og ble krøpling.

I 1890 ble Jakobsen ridder av St. Olavs orden, og har også kongens fortjenstmedalje i gull. Enskjønt Jakobsen nu er naturalisert tysk undersått, føler han seg dog fremdeles bundet med uløselige bånd til sitt fødested og fødeland.

J. A. Jakobsen har organisert flere turist-og jaktturer til de arktiske egne, og har selv delvis reist med disse. En del av hans samlinger er kommet det norske geografiske selskap tilgode, idet hans bøker  hvorav han har utgitt flere  også er oversatt til vårt språk.

Han ble gift i 1885 med Anna Hedvig Kloppffer fra Sachsen.

Bøker:

Adrian Jacobsen: Gjennom ishav og villmarker. (Original: Die weisse Grensze, 1931)                                        Oslo  1944                                              

Adrian Jacobsen: Eventyrlige farter.                                                                                                                   1894

Adrian Jacobsen: Reise in die Inseltwelt des Banda-Meeres.                                                                          1896

Adrian Jacobsen: Unter den Alaska-Eskimos: Erlebnisse und Forschungen .

Adrian Jacobsen: Die weisse Grenze: Abenteuer eines alten Seebären rund um der Polarkreis.                1931

Adrian Jacobsen: Kaptein Jacobsens Reiser til Nordamerikas Nordvestkyst 1881-83.                                1887

Adrian Jacobsen: Geheimbynde der Kystenbewohner  Nordwest-America’s.                                             1891

 Wolfgang Haberland: Remarks on the “Jacobsen Colletions” from the Northwest-Coast .                       1989