Print Friendly, PDF & Email

Fritz Mack

Fritz E. Mack

Fritz E. Mack var av de gamle vel kjente ishavsskippere fra Tromsø, som i begynnelsen av 70-årene var med om å bryte nye veier for fangsten omkring Novaja Semlja.

I 1870 fra den 28. juni til 8. juli seilte Mack nordover langs Novaja Zemljas vestkyst, som var isfri fra Petschora til Admiralitetshalvøya, hvor fastisen begynte. Der var det samlet 14 seilfartøyer og 2 dampbåter.

 Fra Admiralitetshalvøya seilte han tilbake, først sydover og deretter (18. juli) gjennom Matotschin Schar inn i Det kariske hav, som var nesten isfritt.

1 1871 observerte Mack en varm strøm, endel av Golfstrømmen, som løp østover med stor hurtighet rundt nordøsthjørnet av Novaja Semlja. Mack fulgte strømmen og nådde 81° østlig lengde. Han så heller ikke her spor av is i noen retning. Mack, med skonnerten «Polarstjernen», trengte på denne reisen lengere frem mot øst enn noen tidligere hadde gjort. Den 14. juni seilte han inn i Det kariske hav gjennom Den kariske port, men fant havet ennå dekket av sammenhengende fastis av  1.8 – 2 meter tykkelse. Derfor vendte han nordover langs med vestkysten av Novaja Semlja til Golfstømsøyene ( 76° 10´ n.br.), hvor han oppholdt seg til 3. august. Lufttemperaturen steg her til +10,5°.

Navnet de norske fangstmenn har gitt disse øyer, skriver seg fra de mange gjenstandene fra sydligere hav, som Golfstrømmen fører med seg.

Den 3. august passerte Mack Novaja Zemljas nordligste pynt. Herfra seilte han inn i Det kariske hav, hvor han til å begynne med møtte is. Men lengere inne forsvant isen alldeles.

 Mack nådde den 12. september 75° 25’ n. br. og 82° 30’ østlig lengde. Hjemturen ble lagt gjennom Jugor Schar, som passertes 26. september.