Print Friendly, PDF & Email

Erling Nordbye

Siste ferd i polarnatten

av Arvid Moberg
(Aktuell nr. 21 1948)

Ingen kirkeklokker, ingen blomster, ingen musikk – til bruset av en bitende blåst ned fra breene og smyk­ket av kostens første snøfnugg ble jordiske levningene av fangst­mannen Erling Norbye senket i graven på den lille kirkegården i Longyearbyen på Svalbard den 7. septem­ber i år. Det var den første jordfestelsen som ble foretatt av en prest på Svalbard siden 1932.

Likfølget samlet seg kl. 17 uten­for Store Norskes kontor, og det fulgte senere etter bilen med kisten. I spissen gikk fru Liv Balstad, sys­selmann Håkon Balstads frue, og kontorsjef Chr. O. Bing fra Store Norske. På grunn av en tjeneste­reise til Kings Bay kunne sysselman­nen selv ikke delta i begravelsen.

Erling Norbye hadde tidligere ar­beidet ved gruvene i Longyearbyen en kort stund, men levde siden fangstmannens slitsomme liv. I fjor skulle han og en kamerat overvintre i en hytte i Frithiofhamn i Bell­sund. Den 3. oktober berget de to i land et fat med sprit som de drakk av. Neste morgen døde kameraten, og Erling spente på seg skiene for å prøve å nå fram til Kap Linné, der han ventet å finne hjelp på radio­stasjonen. Han kom imidlertid ikke lenger enn til Vårsolbukta, 15 km øst for Kap Martin ved innløpet til Bell­sund, da han ble overmannet av dø­den. I slutten av februar i fjor kom en ekspedisjon fra Longyearbyen og Kap Linné til Bellsund og oppdaget tragedien.

Kameratens lik ble ført til Norge, men Erling skulle begraves på Sval­bard. I vår forsøkte en å grave en grav, men forgjeves – ikke en­gang med sprengstoff var det mulig å komme ned i den frosne jorda på kirkegården. Først langt ut på som­meren tinte telen såpass at det lyktes å få opp graven.

Den hvitmalte kisten ble båret fram til gravkanten, og pastor Hen­rik Rieber gikk inn i den gamle jord­gammen ved kirkegården og iførte seg fullt ornat. Veien var oppbløtt, og alle gikk med gummistøvler i søleslapset. Likfølget var også ellers kledd etter polarlandets særegne for­hold og ikke etter det som er vanlig ved begravelser hjemme i Norge.

Pastor Rieber hevet sin klare stem­me mot den voldsomme blåsten og snøsluddet. Han ba en bønn og så talte han – enkelt, ærlig og liketil, et språk som ishavsfolk forstår – om den avdøde som ingen av de til­stedeværende hadde kjent, om hans skjebne, om likheten overfor døden. Det var ord som gikk til hjertet.

Etter at presten hadde kastet tre never jord på kisten og foretatt jordfestelsen, leste han fadervår, og så sluttet høytideligheten med en salme.

Sist en prest forrettet jordfestelse her, var som nevnt i 1932, da Edvard Kristiansen ble begravd. I juli 1930 ble den svenske fangstmannen Sven Olsson gravlagt her og i 1943 kaptein Trond Astrup Viktel. Sistnevnte falt under tysk angrep på Longyearbyen.

Uvisst og utrygt er vårt liv, det er et ord som høver ikke minst i polaregnene. Om morgenen samme dag som begravelsen fant sted, hørtes et kraftig drønn fra fjellet ovenfor kir­kegården. Det gikk et ras, men hel­digvis stanset steinmassene oppe i skråningen – ellers kunne det lett ha hendt at Longyearbyen ikke len­ger hadde hatt noen kirkegård.