Print Friendly, PDF & Email

Erik Ulve

Erik A. Ulve

Erik A. U1ve, født 1833, gjorde også flere verdifulde iaktagelser omkring Novaja Semlja. I Petermanns Mitteilungen for 1871 er enkelte av disse nevnt. I 1870 seilte Ulve først langs vestkysten av Novaja Semlja til 76° 47’ n. br. Deretter tilbake til Matotschin Schar og gjennem stredet den 7. og 8. august inn i Det kariske hav, som var isfritt unntatt enkelte isstykker hist og her. Etter å ha seilt frem og tilbake i Det kariske hav i forskjellige retninger, vendte han tilbake gjennem Den kariske port den 24. august samme året.

Ved sin død 1895 førte Ulve dampskipet «Nordland», tilhørende Vesterålen Dampskips-selskap.