Print Friendly, PDF & Email

Brynjulf Johannesen

Brynjulf Johannesen

Brynjulf Johannesen født på gården Seljeelv i Balsfjord den 7. april 1851. Hans foreldre var Johannes Mosesen og hustru Segrid Jermunddatter. Johannessen gjorde sin første ishavstur i 1833. Han var da fangstmann med Johan Adrian Jacobsen med jakten «Lydianna». I 1870 reiste Johannessen som harpuner med skonnerten «Sydkapp», fører I. N. Isaksen. I en storm mistet fartøyet formasten og forriggen og måtte forlates i Hvitehavet. Mannskapet ble opptatt av skonnerten «Nordland». 1872-73 reiste Johannessen med galeasen

 

«Ishavet» av Hammerfest. Seilte siden hvert år fra Hammerfest til 1876.

 Fra 1877 til 1887 seilte han med skipper Isaksen med jaktene «Prøven» og «Tromsdalstind». I 1889-90 med «Søstrene». I 1894-95 var han på overvintringsekspedisjon med skonnerten «Villem Barents».

På grunn av alder og sviktende helbred sluttet han å reise omkring 1920 og bosatte seg på sin gård Sletmo i Balsfjord.

Han ble gift i 1882 med Berte Karlotte. De hadde 3 barn. Johannessen reiste vesentlig som harpuner i  55 år.