Print Friendly, PDF & Email

Gunvor Høgseth Jackola

Første fødte pikebarn i Kings Bay

(Harstad Tidende 5/11 1939)

Gunvor Høgseth Jackola, Sama i Trendenes hører ikke til de gamle, heller ikke runder hun noen spesiell fødselsdag, så det er ikke av noen av disse grunner vi idag fører henne frem for det store publikum. Nei, frk. Gunvor er tvert imot meget ung, idet hun i morgen, 6. mai 1939 fyller bare 18 år – en vår i våren altså, – men hun er det første pikebarn som er født på Kings Bay, og det kan aldri i evighet noen gjøre henne efter.

Sommeren 1920 reiste hennes foreldre, Arvid og Elise Jackola opover til Kings Bay fra Tromsø. Fru Jackola arbeidet også deroppe til den gledelige begivenhet skulde finne sted. Det var både doktor og diakon på sykehuset i Kings Bay, så alt gikk godt, og lille nyfødte Gunvor skrek sikkert av hjertens lyst, da hun fikk mål for sig.

Det var den første barnegråt fra pikemunn så nær under Nordpolen. – Efter at Gunvor var født arbeidet hennes foreldre enda i tre måneder deroppe. At begeistringen var stor der nord i polaregnene over den lille verdensborgerinne, behøver en nok ikke tvile på. – Men så kom avskjeden; mor og datter reiste ned til Norge, mens Arvid Jackola blev tilbake ved sitt arbeide. Hjemreisen blev foretatt med d.s. «Gezina». en båt som ellers gikk på Syd-Amerika. Det var kanarifugler ombord som sang sine sydens melodier, men først og fremst var det nu en søt liten jentunge, en Nordpolens datter, som straks blev alles kjæledegge. Kapteinen var flere ganger inne i lugaren og holdt den lille lubne jenten i sine armer. – Om det er noen fra d.s. «Gezina» som leser dette, så har de hermed også en hilsen fra den nu store frk. Gunvor.

Året før, altså i 1920, var det født en gutt oppe på Spitsbergen, sønn til overingeniør Skjærdahl.

Ja, imorgen har altså frk. Gunvor Jackola sin 18. gebursdag. Og gratulantene vil nok innfinne sig. Det er sannelig ikke hver dag det passer slik at man får hilse på og lykkønske en Nordpolens datter.