5. Norske fangstmenns og fiskeres ferder til Grønland 1922-1931

kr 80,00

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

Innledning                                                                                           

Avdeling  I  – Det  nordlige   Østgrønland  (Fra Scoresby Sund og nordover).

A. Den ordinære sommerfangst                                                               

B. Norske fartøiers ferder til det nordlige Østgrønland i annet øiemed enn den ordinære sommerfangst                                    

C. Norske vinterfangstekspedisjoner til det nordlige Østgrønland        

Avdeling II – Det sydlige Østgrønland (Syd for Scoresby Sund).

A. I hvilken utstrekning drives klappmyssfangsten innunder land?

B.  Håkjerringfisket i Stredet og ved det sydlige Østgrønland

C.  Annen norsk virksomhet på det sydlige Østgrønland og i havet utenfor denne kyst

Avdeling III – Norske ferder til Grønlands vestkyst.

A. Hvalrossfangst

B.  Hvalfangst

C.  Fiske

Konklusjon

Fortegnelse over sitert litteratur

Fortegnelse over arktiske fangstjournaler i offentlige arkiv

Tilleggsinformasjon

Forfatter

Fridtjof Isachsen, Gunnar Isachsen

Serie

Grønlandsserien

Nummer

5

Publisert

2010

Antall sider

44